Informacja o cookies

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z supermedia.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane na Twoim urządzeniu. Więcej informacji.

Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania przez Ciebie z naszej platformy e-commerce.

1. Zasady ogólne

1.1  W tym Regulaminie określiliśmy zasady korzystania z platformy e-commerce (dalej będziemy ją nazywać „Platformą”) oraz sposób, w jaki możesz stać się naszym Klientem. Regulamin ten nie określa warunków świadczenia przez nas usług telekomunikacyjnych (dalej będziemy nazywać je „Usługami”). Ewentualne usługi telekomunikacyjne, z jakich będziesz mógł korzystać po zawarciu Umowy, będą uregulowane w jej postanowieniach oraz / lub na podstawie postanowień odrębnych regulaminów usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne lub regulaminów odpowiednich promocji (zwanych dalej „Regulaminami Usług”).

1.2  Platforma udostępniona poprzez stronę www.supermedia.pl umożliwi Ci dokładne zapoznanie się z naszymi Usługami, promocjami oraz zasadami świadczenia Usług określonymi w zamieszczonych na niej Regulaminach Usług. Informacje o Usługach prezentowane w Platformie nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.3  Supermedia poprzez Platformę świadczy usługi wyłącznie informacyjne w zakresie Usług Supermedia (m.in. prezentacja Usług Supermedia, ich warunków i możliwość ich porównywania) oraz sposobu (trybu) zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej będziemy ją nazywać „Umową”).

1.4   Poprzez Platformę nie masz możliwości zawarcia z nami Umowy, natomiast możesz dzięki niej dokonać zgłoszenia nam chęci jej zawarcia. W tym celu wypełnij formularz kontaktowy, który umożliwi nam skontaktowanie się z Tobą.

1.5   Prosimy abyś uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu – chcemy mieć pewność, że będziesz miał/a świadomość do czego się zobowiązujesz oraz czego możesz wymagać od nas.

1.6   Usługodawcą jest firma Supermedia Sp. z o.o.(dalej będziemy używali nazwy „Supermedia”), której siedziba mieści się przy ulicy Senatorskiej 13/15, 00-075 Warszawa. Akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029537, NIP 957-05-49-503, telefon 22 211 34 34, adres e-mail: dok@supermedia.pl. Supermedia prowadzi działalność gospodarczą, m.in. w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych jako przedsiębiorca telekomunikacyjny, na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod nr 1369.

1.7   Jeśli preferujesz kontakt bezpośredni, zawsze możesz nas odwiedzić w naszym biurze handlowym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00. Biuro mieści się przy ul. Kamionkowskiej 45, 03-812 Warszawa. Jeżeli zechcesz do nas napisać, bardzo prosimy aby poczta była kierowana właśnie na ten adres.

1.8   W celu korzystania z Platformy konieczne jest spełnienie przez Twój system teleinformatyczny następujących wymagań:

a)      dostęp do sieci Internet,

b)      przeglądarka internetowa Firefox w najnowszej wersji, Microsoft Edge w najnowszej wersji, Chrome w najnowszej wersji, Opera w najnowszej wersji, Safari w najnowszej wersji, IOS Safari w najnowszej wersji.

c)      włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,

d)      program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

1.9  Pamiętaj, że korzystanie z usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Z tego powodu zalecamy stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.

1.10                     W Platformie wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka cookies dostępna na stronie internetowej Supermedia.

2. Tryb Zawarcia Umowy

2.1   Jeżeli chcesz zostać naszym Klientem, konieczne jest zawarcie z nami Umowy. W tym celu prosimy, abyś dokonał następujących czynności:

a)      Sprawdź czy znajdujesz się w zasięgu naszej sieci. Możesz to zrobić klikając specjalny link przypisany do każdej z naszych Usług lub wybierając link w menu głównym „Mapa zasięgu”. Tylko w przypadku potwierdzenia, że jesteś w naszym zasięgu, będziemy w stanie technicznie podłączyć Cię do sieci Supermedia i możesz przejść do kolejnych kroków.

b)      Wybierz Usługę lub kilka Usług spośród dostępnych na naszej stronie www.supermedia.pl dodając ją / je do swojego koszyka. Dodanie Usługi / Usług do koszyka nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu art. 68 Kodeksu Cywilnego. Dodanie Usługi / Usług do koszyka stanowi Twoją ofertę zawarcia z nami Umowy w wybranym przez Ciebie zakresie. Na podstawie zawartości Twojego koszyka, zweryfikujemy możliwość świadczenia wybranej Usługi / Usług na Twoją rzecz i przygotujemy propozycję Umowy, do której zawarcia dojdzie w sposób opisany poniżej, jeżeli potwierdzisz nam wolę jej zawarcia.

c)      Pamiętaj, że w koszyku będzie wskazywana jedynie wartość opłat abonamentowych. Opłaty jednorazowe (jeżeli będą pobierane) są opisane przy każdym z produktów indywidualnie. Po zawarciu Umowy, będziesz zobowiązany do ich opłacenia wraz z pierwszą fakturą abonamentową, którą przyślemy do Ciebie zgodnie z dokonanym wyborem - pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

d)      Zapoznaj się uważnie ze wszystkimi dokumentami, które zostały dołączone do interesującej Cię usługi (na przykład cennikiem, Regulaminami Usług, warunkami promocji, warunkami Umowy, listą programów i / lub parametrami usługi internetowej / telefonicznej, informacją o możliwości odstąpienia od Umowy zawartej na odległość).

e)      Wybierz formę dostawy Usługi oraz sposób płatności. Pamiętaj, że zawsze możesz samodzielnie zainstalować i skonfigurować zakupione urządzenia (np. router lub dekoder cyfrowy) – w tym celu wybierz opcję „samodzielny odbiór urządzeń oraz instalacja własna”. Jeżeli jednak będziesz wolał/a abyśmy zrobili to za Ciebie – wybierz opcję dostawy i instalacji Supermedia. Przyjedziemy do Ciebie i zainstalujemy urządzenia w terminie, który uprzednio wspólnie ustalimy.

f)       Zarejestruj wszystkie swoje dane zgodnie z formularzem kontaktowym. Znacznie przyspieszy to proces przygotowania Umowy dla Ciebie. Jeżeli jednak tego nie zrobisz – nic się nie stanie – dane zostaną uzupełnione podczas Twojej wizyty u nas w biurze handlowym lub w czasie wizyty naszego instalatora u Ciebie. Prawidłowe wypełnienie formularza kontaktowego polega na podaniu minimum danych na tym etapie:

·         Twój e-mail

·         Twoje imię

·         Twoje nazwisko

·         Numer Twojego telefonu kontaktowego

·         Ulica i numer domu gdzie będziemy świadczyli dla Ciebie wybraną usługę / usługi

·         Kod pocztowy

·         Miasto

g)      Przekaż nam dodatkowe informacje o zamówieniu zapisując je w polu „Dodatkowe informacje”. Następnie potwierdź swój wybór.

2.2   Po potwierdzeniu wyboru, pojawi się wycena Twojego zamówienia, która będzie zawierać trzy elementy:

·         Kwota wynikająca z abonamentu, gdzie wskazujemy jaką opłatę miesięczną będziesz uiszczać przez cały okres trwania Umowy. Ta kwota dolicza się do koszyka.

·         Kwota wynikająca z dostawy, instalacji i konfiguracji urządzeń. Jest to opłata jednorazowa, więc zapłacisz za nią tylko raz przy pierwszej fakturze abonamentowej. Ta kwota dolicza się do koszyka.

·         Kwota wynikająca ze zobowiązań dodatkowych (np. zakup routera od Supermedia). Ta kwota nie dolicza się do koszyka jednak pamiętaj, że będziesz zobowiązany/a do jej opłacenia przy pierwszej fakturze abonamentowej.

2.3   Zamówienie wskazanych w koszyku Usług nie jest równoznaczne z tym, że zostajesz abonentem Supermedia. Naszym abonentem zostaniesz z chwilą podpisania Umowy w naszym biurze handlowym lub z chwilą podpisania Umowy, którą dostarczy do Twojego domu nasz instalator. Dopiero po podpisaniu Umowy będziesz zobowiązany do dokonania jakichkolwiek płatności.

2.4   W ciągu 48 godzin od momentu wypełnienia formularza kontaktowego, nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w celu potwierdzenia chęci zawarcia Umowy oraz umówienia terminu podpisania Umowy oraz instalacji / odbioru osobistego urządzeń.

2.5   Pamiętaj, że wypełniając formularz kontaktowy:

a)      ponosisz wyłączną odpowiedzialność za treść i poprawność podanych przez siebie danych, jak również za to, że dotyczą one Twojej osoby, w tym również ponosisz odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z nieuprawnionym podaniem ich danych.

b)      poprzez zakreślenie wskazanych pól (tzw. checkboxów), zgadzasz się na treść oświadczeń zamieszczonych w formularzu, tj. w szczególności na:

·         otrzymywanie informacji handlowej od Supermedia, w szczególności udostępniając w tym celu adres elektroniczny,

·         używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w szczególności w celu zawarcia Umowy,

·         przetwarzanie danych osobowych przez Supermedia w zakresie i dla celów wskazanych w oświadczeniach zgody..

3. Odstąpienie od Umowy

3.1   Jeżeli w ciągu 14 dni od momentu podpisania Umowy (dostarczonej przez naszego pracownika do Twojego domu) uznasz, że jednak nie chcesz być naszym Klientem – masz prawo do odstąpienia od niej. Nie musisz nam przekazywać informacji dlaczego się na to decydujesz, choć będziemy Ci bardzo wdzięczni jeżeli zechcesz podzielić się z nami powodami swojej decyzji. Dzięki temu będziemy mogli ulepszyć jakość świadczonych usług i może kiedyś ponownie zechcesz być naszym Klientem. Pamiętaj, że jeżeli podpisanie Umowy nastąpiło w naszym biurze handlowym, takie prawo Ci nie przysługuje.

3.2   Aby odstąpić od Umowy wypełnij pisemne oświadczenie (jego wzór znajdziesz na końcu Regulaminu), a następnie wyślij lub dostarcz osobiście na adres naszego biura handlowego: Supermedia Sp. z o.o.,
ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa. Pamiętaj, że w przypadku wysłania listu liczy się data stempla pocztowego.

3.3   Pamiętaj jednak, że jeżeli złożyłeś wyraźne żądanie rozpoczęcia świadczenia Usługi / Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, odstępując od Umowy będziesz musiał ponieść koszt świadczonych usług za czas do odstąpienia od Umowy, w tym koszty instalacji urządzeń, jeżeli były dokonywane przez nas.

4. Brak technicznej możliwości świadczenia usługi

4.1   Bardzo chcielibyśmy, aby wszyscy mogli poznać niesamowitą szybkość naszego internetu oraz poczuć magię oferowanych przez nas programów telewizyjnych. Niestety czasami jest to niemożliwe, ponieważ jeszcze nie wszędzie dociera sieć Supermedia. Pracujemy nad tym, ale zajmie to trochę czasu. Jeżeli w trakcie weryfikacji Twojego zamówienia okaże się, że z jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie zaoferować Ci naszych usług – poinformujemy Cię o tym pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Ciebie w czasie wypełniania formularza zamówienia. Taką informację otrzymasz w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu prawidłowego wypełnienia formularza kontaktowego przez naszą Platformę.

5.    Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

5.1    Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony danych osobowych, które przekażesz nam w celu zawarcia oraz realizacji Umowy, Możesz mieć pewność, że na każdym etapie będziemy je należycie chronić.

5.2    Administratorem Twoich danych osobowych jest Supermedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Administrator będzie je przetwarzał zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego: „RODO”

5.3    Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez spółkę Supermedia sp. z o.o. są dostępne w naszej Polityce prywatności

6. Reklamacje

6.1    Możesz zgłosić nam reklamację w związku z funkcjonowaniem Platformy i korzystaniem z usług za jej pośrednictwem.

6.2    Zobowiązujemy się do potwierdzenia przyjęcia każdej reklamacji, w terminie do 14 dni od jej wpływu. Odpowiedzi udzielamy w ciągu 30 dni od od daty wpłynięcia pisma reklamacyjnego.

6.3    W przypadku braków w reklamacji, niezwłocznie zwrócimy się do Ciebie z prośbą o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej wpłynięcia.

6.4    Reklamację możesz do nas złożyć:

a)      listownie na adres: Supermedia Sp. z o.o., ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa,

b)      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dok@supermedia.pl

7. Postanowienia końcowe

7.1  Regulamin zawsze znajdziesz na naszej Platformie www.supermedia.pl

7.2  Akceptując ten Regulamin zobowiązujesz się działać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu. Zobowiązujesz się również nie nadużywać praw, które zostały Ci przyznane w ramach świadczenia usług.

7.3  Zastrzegamy sobie prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do platformy e-commerce www.supermedia.pl ze względu na prowadzone prace konserwacyjne lub modyfikacje mające na celu poprawę funkcjonalności platformy.

7.4  Zastrzegamy sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania świadczonych usług za pośrednictwem Platformy bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu o podjęciu takiej decyzji co najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej na stronie www Platformy, z zastrzeżeniem że nie będzie to ograniczać praw nabytych przez Klientów.

7.5  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, o czym powiadomimy co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany Regulaminu nie będą ograniczać praw nabytych przez Klientów przed zmianą. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wskazanego w nowym Regulaminie umieszczonym na stronie internetowej Platformy.

7.6  Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia w związku z platformą e-commerce www.supermedia.pl rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz prowadzenia i zawierania Umów poprzez platformę e-commerce jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

7.7  Wszystkie prawa do Platformy, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, strony internetowej lub prawa do korzystania z nich, a także prawa do formularzy, logotypów należą do Supermedia, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, a w innych przypadkach za zgodą Supermedia.

7.8  Żadne z postanowień zawartych w Regulaminie nie ogranicza Twoich uprawnień ani nie pozbawia prawa jako konsumenta, uprawnień i ochrony przyznanych Ci na podstawie przepisów prawa.

7.9  Regulamin obowiązuje od dnia 2018-02-20.

Dziękujemy za Twoje zaufanie!
Black Weekend 💥

Abonament na internet za 1 zł do końca 2023 roku.

*Promocja nie dotyczy umów bez zobowiązań.