Informacja o cookies

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z supermedia.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane na Twoim urządzeniu. Więcej informacji.

Dla tych, którzy potrzebują więcej

Ultraszybki światłowód 1200 Mb/s z zaawansowaną konfiguracją oraz weryfikacją prędkości podczas instalacji.

Osoba, która korzysta z internetu do pracy.

Płynność

Wideokonferencje oraz gry online będą działać płynniej i bez opóźnień.

Weryfikacja prędkości

1200 to nie tylko liczba, zweryfikujemy szybkość łącza podczas instalacji.

Wydajność

Większa liczba urządzeń w sieci nie spowoduje spowolnienia działania.

Live stream

Wysokiej jakości wideokonferencje oraz streaming.

Ekrany przedstawiające kilka osób w trakcie wideokonferencji online.

Szybki transfer wysyłania oraz pobierania danych.

Home office

Profesjonalny gracz

Niskie pingi — płynna rozgrywka online na najwyższym poziomie.

Gaming

Dłoń trzymająca pad do konsoli Playstation.
Sprawdź dostępność w Twojej lokalizacji
Usługi Supermedia są ograniczone terytorialnie. Potrzebujesz wsparcia przy weryfikacji adresu? Zadzwoń pod numer + 48 22 102 66 66 lub napisz na sklep@supermedia.pl
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Postaw na ultraszybki światłowód 1200 Mb/s
Black Weekend
Abonament na internet za 1 zł do końca 2023 roku.
*Promocja nie dotyczy umów bez zobowiązań.
logotyp supermedia
Wybierz router aby przejść dalej
Dodano do zamówienia
Dane osobowe
*Dane posłużą do przygotowania draftu umowy oraz umówieniu terminu instalacji, wypełnienie formularza nie wiąże się z zawarciem umowy, umowa podpisywana jest w dniu instalacji usługi.
Imię*
Nazwisko*
Numer telefonu*
E-mail (e-faktury)*
Czy chcesz aby umowa była na firmę?
Czy w dniu instalacji będzie ta sama osoba co na umowie?
Dane kontaktowe do umówienia terminu instalacji
Dane posłużą do kontaktu w celu umówienia terminu instalacji usługi.
Czy dane kontaktowe do umówienia instalacji są takie same jak powyżej?
Adres instalacji
Podaj adres na którym mają być świadczone usługi.
Ulica*
Numer budynku*
Numer mieszkania*
Miasto:*
Kod pocztowy*
Czy korzystasz z usług Supermedia na tym adresie?
Adres korespondencyjny
Podaj adres na którym mają być wysyłane korespondencje/adres zameldowania.
Czy adres korespondencyjny jest taki sami jak podany powyżej?

Polityka prywatności
SUPERMEDIA SP. Z O.O.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SUPERMEDIA SP. Z O.O.

         

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników naszych usług oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, SUPERMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „SUPERMEDIA”), publikuje niniejszy dokument (dalej „Polityka Prywatności”), w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki przetwarzane i zabezpieczane są dane pozyskiwane od Użytkowników serwisu SUPERMEDIA – supermedia.pl (dalej „Serwis”) w czasie korzystania przez nich z Serwisu lub korzystania z innych usług SUPERMEDIA.

 1. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich Użytkowników usług SUPERMEDIA, a także wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe oraz korzystających z naszych aplikacji mobilnych, którzy mogą, ale nie muszą być abonentami naszych usług.

 1. Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu lub dokonaniem rejestracji, powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Serwisu, którego administratorem jest SUPERMEDIA. SUPERMEDIA nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisie, umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest SUPERMEDIA.

 1. W przypadku, gdy produkty i usługi zawierają linki do stron internetowych innych spółek
  i oferowanych przez nie usług, spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest spółka SUPERMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 13/15 (00-075) Warszawa (adres do korespondencji:
  Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029537, NIP: 9570549503, REGON: 191304677, z kapitałem zakładowym w wysokości: 6.056.000,00 PLN (opłaconym w całości).

 1. SUPERMEDIA przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

 1. Pytania, wnioski i uwagi dotyczące zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez SUPERMEDIA należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@supermedia.pl, lub pisemnie na adres: Supermedia Sp. z o.o. ul. Kamionkowa 45, 03-812 Warszawa.

 • DANE ZBIERANE PRZEZ SUPERMEDIA

 1. SUPERMEDIA umożliwia korzystanie z Serwisu bez konieczności dokonywania rejestracji lub logowania oraz podawania przez Użytkownika żadnych danych osobowych. Podczas korzystania z Serwisu SUPERMEDIA nie gromadzi żadnych danych osobowych, z wyjątkiem informacji przesyłanych przez przeglądarkę, które są niezbędne dla zapewnienia technicznego dostępu do Serwisu. Takie informacje obejmują:
 • adres IP,
 • datę i godzinę zapytania,
 • treść zapytania (domena Serwisu),
 • domenę strony internetowej, z której pochodzi zapytanie,
 • typ, język i wersję przeglądarki,
 • rodzaj i wersję systemu operacyjnego,
 • dane techniczne urządzenia końcowego (np. komputera, telefonu).

Powyższe dane, zawarte w tzw. logach systemowych, wykorzystywane są przez SUPERMEDIA do udoskonalania Serwisu, dostosowywania go do potrzeb Użytkowników oraz bardziej efektywnego usuwania wykrytych nieprawidłowości działania Serwisu. Informacje te pozwalają także zarządzać właściwościami serwerów, aby spełniać wymogi dotyczące wolumenów. Informacje te nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika.

 1. SUPERMEDIA w celu świadczenia usług i dostarczania produktów wykonuje następujące
  działania: zarządzanie siecią, zapewnienie wsparcia technicznego, czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umowy abonenckiej, w tym obsługi abonentów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, w tym dokonywanie oceny wiarygodności płatniczej, kontrolę jakości usług, oferowania produktów i usług,prowadzenie konkursów związanych z promocją usług i produktó

 1. SUPERMEDIA w związku ze świadczeniem usług lub dostarczaniem produktów może przetwarzać następujące dane:
 • dane kontaktowe;
 • Informacje o koncie abonenckim;
 • dane telewizyjne;
 • dane telefoniczne;
 • dane internetowe;
 • dane pozyskane w punktach sprzedaży;
 • dane pochodzące z aplikacji w menu usługi telewizyjnej;
 • dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez naszych stron;
  i aplikacji internetowych;
 • dane dot. usługi poczty elektronicznej.

 1. SUPERMEDIA zbiera dane Użytkownika podczas rejestracji - zakładania konta klienta
  w Serwisie w związku ze sprzedażą produktów lub świadczeniem usług SUPERMEDIA. W celu realizacji zamówionych produktów lub usług SUPERMEDIA oferowanych za pośrednictwem Serwisu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić realizację lub korzystanie z niektórych usług.

 1. W trakcie rejestracji SUPERMEDIA poinformuje Użytkownika, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do realizacji sprzedaży produktów lub usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji.

 1. Dodatkowo SUPERMEDIA może przetwarzać dane osobowe Użytkowników podczas ich korzystania lub interakcji z Serwisem (np. w wyniku przesłania informacji przez formularz interaktywny).

 1. W przypadku korzystania z aplikacji mobilnych SUPERMEDIA, mogą być gromadzone dane takie jak: informacje o urządzeniu używanym do uzyskania dostępu do danej aplikacji, w tym identyfikator urządzenia mobilnego, identyfikator użytkownika (User ID), typ i wersja programu operacyjnego, a także inne dane (w zależności od zgód wyrażonych przez Użytkownika).

 1. SUPERMEDIA może także przetwarzać inne dane przekazane przez Użytkownika, jeśli jest to niezbędne do wykonania zawartych umów i świadczenia usług, kontaktu i odpowiedzi na pytania Użytkownika.

 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

SUPERMEDIA może przetwarzać dane osobowe Użytkowników z wykorzystaniem następujących podstaw prawnych opisanych w RODO.

 1. Zgoda

W przypadkach, w których Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź kiedy Użytkownik samodzielnie i dobrowolnie udostępnia SUPERMEDIA swoje dane osobowe (np. wypełnienie nieobowiązkowego pola formularza) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne. Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Zgoda Użytkownika jest zbierana w celu udostępniania przez SUPERMEDIA danych elektronicznych zbieranych automatycznie za pośrednictwem plików cookies oraz przetwarzania tych danych przez SUPERMEDIA w celu profilowania oraz wyświetlania spersonalizowanych reklam w Serwisie oraz poza nim.

 1. Realizacja umowy

SUPERMEDIA może przetwarzać dane osobowe Użytkownika być również ze względu na konieczność zrealizowania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży produktów lub świadczenia usług.

W przypadku założenia konta w Serwisie lub korzystania z innych usług SUPERMEDIA, za pośrednictwem Serwisu lub aplikacji mobilnej, Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, natomiast dane osobowe niezbędne dla realizacji takich usług przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 1. Obowiązek prawny

SUPERMEDIA może przetwarzać dane Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ze względu na konieczność realizacji obowiązków prawnych. Obejmuje to sytuacje, w których przechowywane muszą być dane np. wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych.

 1. Prawnie uzasadniony interes

SUPERMEDIA może przetwarzać dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez SUPERMEDIA.

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SUPERMEDIA może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. W takiej sytuacji uzasadnione jest dostosowanie treści marketingowych do zainteresowań Użytkowników.

Na tej samej podstawie SUPERMEDIA może przetwarzać dane osobowe w celu prowadzenia analizy dotyczącej sprzedaży produktów i korzystania z usług SUPERMEDIA. Uzasadniony interes stanowi ulepszanie usług SUPERMEDIA.

SUPERMEDIA może także przetwarzać dane osobowe dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych. Interes SUPERMEDIA w tym przypadku stanowi konieczność ochrony własnych praw.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług i systemów informatycznych, bezpieczeństwa sesji oraz wykrywania nadużyć w Serwisie, w oparciu o prawnie uzasadniony interes mogą być także przetwarzane dane dotyczące Użytkownika, w szczególności logi systemowe.

W ramach prawnie uzasadnionego interesu, SUPERMEDIA udostępnia także w swoich serwisach funkcje oferowane przez serwisy społecznościowe (np. przyciski „Lubię to”) oraz przekazuje wybrane dane Użytkowania operatorom tych serwisów. Prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku zwiększenie atrakcyjności Serwisu SUPERMEDIA.

 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. SUPERMEDIA może udostępnić dane osobowe Użytkowników, wyłącznie w przypadku, gdy posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa (np. policji, prokuraturze, poszczególnym urzędom), lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez SUPERMEDIA (np. podmiotom świadczącym usługi na rzecz SUPERMEDIA).

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa,
  w szczególności, kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów SUPERMEDIA lub praw innych Użytkowników.

 1. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, które realizują usługi na rzecz SUPERMEDIA (w tym, w celu dostarczania usług Użytkownikom), jak: dostawcy usług IT, podwykonawcy usług SUPERMEDIA, podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii
  w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe, kancelarie prawne, kancelarie windykacyjne. W takich przypadkach SUPERMEDIA zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przez dostępem osób nieuprawnionych.

 1. Dostęp do danych mają także upoważnieni pracownicy i współpracownicy SUPERMEDIA, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z realizacją swoich obowiązków służbowych.

 1. SUPERMEDIA nie przekazuje danych Użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacjom międzynarodowym, o ile obowiązek taki nie wynika
  z przepisów prawa.

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez SUPERMEDIA.

 1. Prawo dostępu do danych osobowych.

SUPERMEDIA na wniosek Użytkownika poinformuje jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych.

 1. Prawo do sprostowania danych osobowych.

W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od SUPERMEDIA ich sprostowania lub uzupełnienia.

 1. Prawo do usunięcia danych osobowych.

W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od SUPERMEDIA usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez SUPERMEDIA (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez SUPERMEDIA).

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik może żądać od SUPERMEDIA czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania SUPERMEDIA nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych.

 1. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych.

W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez SUPERMEDIA w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność
z prawem przetwarzania przez SUPERMEDIA danych Użytkownika, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez SUPERMEDIA jego danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, kiedy:

 1. SUPERMEDIA przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie własnego prawnie uzasadnionego interesu lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika;
 2. dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego;
 • przetwarzanie danych osobowych obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie.

 1. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych realizowanym przez SUPERMEDIA.

 1. Użytkownik może wykonywać swoje uprawnienia wysyłając odpowiednią prośbę drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@supermedia.pl, lub pisemnie na adres: Supermedia Sp. z o.o. ul. Kamionkowa 45, 03-812 Warszawa.

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w związku z koniecznością realizacji umowy, dane będą przetwarzane przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy.

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzane są do czasu wycofania tej zgody, nie dłużej jednak niż jest to niezbędne dla realizacji określonego celu.

 1. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora, dane są przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu, jednakże nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu.

 1. SUPERMEDIA przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz przez czas wymagany przepisami prawa (np. 5 lat od końca roku podatkowego w związku z przepisami podatkowymi). Po tym czasie dane będą usuwane lub mogą być anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

 1. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez SUPERMEDIA roszczeń w stosunku do Użytkowników.

 1. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest konieczność realizacji umowy, dane będą przetwarzane przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy.

 1. Dane przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzane są do czasu wycofania tej zgody. Jeśli podstawą jest uzasadniony interes administratora, dane są przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu.

 • WYKORZYSTYWANIE „COOKIES” PRZEZ SUPERMEDIA

 1. Pliki „cookies”

 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 • W Serwisach stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”.

 • Pliki „cookies” są to pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika. Za ich pomocą dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, preferencjach i aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Za pośrednictwem plików „cookies” nie są zbierane informacje umożliwiające bezpośrednią identyfikację Użytkownika, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu.

 • Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisu - nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

 1. Cele wykorzystania „cookies”

 • SUPERMEDIA wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:
 1. dokonywanie uwierzytelniania Użytkownika oraz umożliwienie logowania do konta Użytkownika;
 2. dostosowywanie usług do preferencji Użytkowników poprzez zapisywanie informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych Użytkownika;
 3. prowadzenia analiz i badań wydajności Serwisu SUPERMEDIA oraz sposobów korzystania z Serwisu przez Użytkowników;
 4. zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu SUPERMEDIA poprzez zapobieganie nadużyciom oraz wyciekom danych;
 5. prowadzenia działań marketingowych i przekazywania Użytkownikom reklam dostosowanych do ich preferencji w Serwisie SUPERMEDIA oraz w Internecie.

 1. Rodzaje plików „cookies”
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies).

 • Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 • "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 1. Zarządzanie plikami „cookies”

 • Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

 • Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 • Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i jednoczesne korzystanie z Serwisów oznacza zgodę Użytkownika na umieszczanie i odczytywanie plików cookies i wykorzystanie podobnych technologii przez SUPERMEDIA na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

 • Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa.

 1. Usuwanie, wyłączanie przechowywania, przywracanie przechowywania plików „cookies”

 • Sposób zmiany ustawień plików „cookies” może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików „cookies” znajdują się
  w zakładce "Pomoc" w każdej przeglądarce internetowej.

 • W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności:

Google Chrome
Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie „cookies”.

Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";
 • kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;
 • wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";
 • wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".

Microsoft Internet Explorer


Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików „cookies”, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności.

Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
 • wybrać zakładkę "Prywatność";
 • za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje „cookies” całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich „cookies”)
 • lub:
 • kliknąć przycisk "Zaawansowane" i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Witryny"
  i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Mozilla Firefox

Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików „cookies”.

Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";
 • następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki"
  i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Opera


Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików „cookies”.

Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Safari


Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików „cookies”.

Aby zmienić ustawienia należy:

 • w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
 • kliknąć ikonę "Prywatność";
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły"
  i wybrać własne ustawienia dla witryn.

Pliki cookies w programie Adobe Flash Player


Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje "na żywo"), programów takich, jak np. gry internetowe (w które można grać
w przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy.

Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików „cookies”.

Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.html

 1. Aby wyczyścić dane z aplikacji mobilnych, w zależności od systemu, jaki jest zainstalowany na urządzeniu mobilnym, należy:

 • W przypadku systemu Android: wejść w Ustawienia, przejść do Aplikacji, wyszukać daną aplikację, wybrać Pamięć oraz wybrać opcję "Wyczyść dane";
 • W przypadku systemu iOS: nie jest możliwe na czyszczenie danych aplikacji. Jedynym rozwiązaniem jest usunięcie i ponowne zainstalowanie aplikacji.

 1. Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 1. Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców, partnerów oraz podmiotów trzecich (np. Facebook, Twitter, Google itp.).

 1. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 1. Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są
  z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez RODO i polskie prawo. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

 1. SUPERMEDIA zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Korespondencja oraz inne treści są objęte tajemnicą telekomunikacyjną. Bez Państwa zgody lub wniosku uprawnionego organu nie udzielamy dostępu, ani nie przekazujemy treści.

 1. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowanie opcji „wyloguj się” po zakończeniu korzystania z treści i usług oferowanych przez nasze serwisy.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI

 1. Usługi SUPERMEDIA oferowane w ramach Serwisu skierowane są do osób, które ukończyły 18 lat. W związku z tym SUPERMEDIA nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.
 2. W przypadku powzięcia wiadomości o tym, że SUPERMEDIA przetwarza dane osobowe osób poniżej 18 roku życia bez zgody opiekunów prawnych, podjęte zostaną odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych.

 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. W stopce Serwisu administrator zamieszcza aktualną treść polityki prywatności.
 2. Treść polityki może ulec zmianie. Po każdej zmianie, nowa wersja polityki będzie publikowana
  w Serwisie SUPERMEDIA.

Polityka prywatności.pdf

Na inspektora ochrony danych wyznaczony został Pan Jan Lancmański. Dane kontaktowe: iod@supermedia.pl

Polityka prywatności
Akceptacja polityki prywatności jest wymagana w celu złożenia zamówienia.
Opłaty miesięczne
Suma opłat miesięcznych
0
Opłaty jednorazowe
Suma opłat jednorazowych
0
Aby przejść dalej wybierz router
Usunięto z zamówienia
Dodano do zamówienia
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
logotyp supermedia
Wybierz router aby przejść dalej
Dane osobowe
*Dane posłużą do przygotowania draftu umowy oraz umówieniu terminu instalacji, wypełnienie formularza nie wiąże się z zawarciem umowy, umowa podpisywana jest w dniu instalacji usługi.
Imię*
Nazwisko*
Numer telefonu*
E-mail (e-faktury)*
Czy chcesz aby umowa była na firmę?
Czy w dniu instalacji będzie ta sama osoba co na umowie?
Dane kontaktowe do umówienia terminu instalacji
Dane posłużą do kontaktu w celu umówienia terminu instalacji usługi.
Czy dane kontaktowe do umówienia instalacji są takie same jak powyżej?
Adres instalacji
Podaj adres na którym mają być świadczone usługi.
Ulica*
Numer budynku*
Numer mieszkania*
Miasto:*
Kod pocztowy*
Czy korzystasz z usług Supermedia na tym adresie?
Adres korespondencyjny
Podaj adres na którym mają być wysyłane korespondencje/adres zameldowania.
Czy adres korespondencyjny jest taki sami jak podany powyżej?

Polityka prywatności
SUPERMEDIA SP. Z O.O.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SUPERMEDIA SP. Z O.O.

         

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników naszych usług oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, SUPERMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „SUPERMEDIA”), publikuje niniejszy dokument (dalej „Polityka Prywatności”), w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki przetwarzane i zabezpieczane są dane pozyskiwane od Użytkowników serwisu SUPERMEDIA – supermedia.pl (dalej „Serwis”) w czasie korzystania przez nich z Serwisu lub korzystania z innych usług SUPERMEDIA.

 1. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich Użytkowników usług SUPERMEDIA, a także wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe oraz korzystających z naszych aplikacji mobilnych, którzy mogą, ale nie muszą być abonentami naszych usług.

 1. Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu lub dokonaniem rejestracji, powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Serwisu, którego administratorem jest SUPERMEDIA. SUPERMEDIA nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisie, umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest SUPERMEDIA.

 1. W przypadku, gdy produkty i usługi zawierają linki do stron internetowych innych spółek
  i oferowanych przez nie usług, spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest spółka SUPERMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 13/15 (00-075) Warszawa (adres do korespondencji:
  Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029537, NIP: 9570549503, REGON: 191304677, z kapitałem zakładowym w wysokości: 6.056.000,00 PLN (opłaconym w całości).

 1. SUPERMEDIA przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

 1. Pytania, wnioski i uwagi dotyczące zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez SUPERMEDIA należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@supermedia.pl, lub pisemnie na adres: Supermedia Sp. z o.o. ul. Kamionkowa 45, 03-812 Warszawa.

 • DANE ZBIERANE PRZEZ SUPERMEDIA

 1. SUPERMEDIA umożliwia korzystanie z Serwisu bez konieczności dokonywania rejestracji lub logowania oraz podawania przez Użytkownika żadnych danych osobowych. Podczas korzystania z Serwisu SUPERMEDIA nie gromadzi żadnych danych osobowych, z wyjątkiem informacji przesyłanych przez przeglądarkę, które są niezbędne dla zapewnienia technicznego dostępu do Serwisu. Takie informacje obejmują:
 • adres IP,
 • datę i godzinę zapytania,
 • treść zapytania (domena Serwisu),
 • domenę strony internetowej, z której pochodzi zapytanie,
 • typ, język i wersję przeglądarki,
 • rodzaj i wersję systemu operacyjnego,
 • dane techniczne urządzenia końcowego (np. komputera, telefonu).

Powyższe dane, zawarte w tzw. logach systemowych, wykorzystywane są przez SUPERMEDIA do udoskonalania Serwisu, dostosowywania go do potrzeb Użytkowników oraz bardziej efektywnego usuwania wykrytych nieprawidłowości działania Serwisu. Informacje te pozwalają także zarządzać właściwościami serwerów, aby spełniać wymogi dotyczące wolumenów. Informacje te nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika.

 1. SUPERMEDIA w celu świadczenia usług i dostarczania produktów wykonuje następujące
  działania: zarządzanie siecią, zapewnienie wsparcia technicznego, czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umowy abonenckiej, w tym obsługi abonentów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, w tym dokonywanie oceny wiarygodności płatniczej, kontrolę jakości usług, oferowania produktów i usług,prowadzenie konkursów związanych z promocją usług i produktó

 1. SUPERMEDIA w związku ze świadczeniem usług lub dostarczaniem produktów może przetwarzać następujące dane:
 • dane kontaktowe;
 • Informacje o koncie abonenckim;
 • dane telewizyjne;
 • dane telefoniczne;
 • dane internetowe;
 • dane pozyskane w punktach sprzedaży;
 • dane pochodzące z aplikacji w menu usługi telewizyjnej;
 • dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez naszych stron;
  i aplikacji internetowych;
 • dane dot. usługi poczty elektronicznej.

 1. SUPERMEDIA zbiera dane Użytkownika podczas rejestracji - zakładania konta klienta
  w Serwisie w związku ze sprzedażą produktów lub świadczeniem usług SUPERMEDIA. W celu realizacji zamówionych produktów lub usług SUPERMEDIA oferowanych za pośrednictwem Serwisu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić realizację lub korzystanie z niektórych usług.

 1. W trakcie rejestracji SUPERMEDIA poinformuje Użytkownika, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do realizacji sprzedaży produktów lub usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji.

 1. Dodatkowo SUPERMEDIA może przetwarzać dane osobowe Użytkowników podczas ich korzystania lub interakcji z Serwisem (np. w wyniku przesłania informacji przez formularz interaktywny).

 1. W przypadku korzystania z aplikacji mobilnych SUPERMEDIA, mogą być gromadzone dane takie jak: informacje o urządzeniu używanym do uzyskania dostępu do danej aplikacji, w tym identyfikator urządzenia mobilnego, identyfikator użytkownika (User ID), typ i wersja programu operacyjnego, a także inne dane (w zależności od zgód wyrażonych przez Użytkownika).

 1. SUPERMEDIA może także przetwarzać inne dane przekazane przez Użytkownika, jeśli jest to niezbędne do wykonania zawartych umów i świadczenia usług, kontaktu i odpowiedzi na pytania Użytkownika.

 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

SUPERMEDIA może przetwarzać dane osobowe Użytkowników z wykorzystaniem następujących podstaw prawnych opisanych w RODO.

 1. Zgoda

W przypadkach, w których Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź kiedy Użytkownik samodzielnie i dobrowolnie udostępnia SUPERMEDIA swoje dane osobowe (np. wypełnienie nieobowiązkowego pola formularza) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne. Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Zgoda Użytkownika jest zbierana w celu udostępniania przez SUPERMEDIA danych elektronicznych zbieranych automatycznie za pośrednictwem plików cookies oraz przetwarzania tych danych przez SUPERMEDIA w celu profilowania oraz wyświetlania spersonalizowanych reklam w Serwisie oraz poza nim.

 1. Realizacja umowy

SUPERMEDIA może przetwarzać dane osobowe Użytkownika być również ze względu na konieczność zrealizowania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży produktów lub świadczenia usług.

W przypadku założenia konta w Serwisie lub korzystania z innych usług SUPERMEDIA, za pośrednictwem Serwisu lub aplikacji mobilnej, Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, natomiast dane osobowe niezbędne dla realizacji takich usług przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 1. Obowiązek prawny

SUPERMEDIA może przetwarzać dane Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ze względu na konieczność realizacji obowiązków prawnych. Obejmuje to sytuacje, w których przechowywane muszą być dane np. wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych.

 1. Prawnie uzasadniony interes

SUPERMEDIA może przetwarzać dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez SUPERMEDIA.

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SUPERMEDIA może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. W takiej sytuacji uzasadnione jest dostosowanie treści marketingowych do zainteresowań Użytkowników.

Na tej samej podstawie SUPERMEDIA może przetwarzać dane osobowe w celu prowadzenia analizy dotyczącej sprzedaży produktów i korzystania z usług SUPERMEDIA. Uzasadniony interes stanowi ulepszanie usług SUPERMEDIA.

SUPERMEDIA może także przetwarzać dane osobowe dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych. Interes SUPERMEDIA w tym przypadku stanowi konieczność ochrony własnych praw.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług i systemów informatycznych, bezpieczeństwa sesji oraz wykrywania nadużyć w Serwisie, w oparciu o prawnie uzasadniony interes mogą być także przetwarzane dane dotyczące Użytkownika, w szczególności logi systemowe.

W ramach prawnie uzasadnionego interesu, SUPERMEDIA udostępnia także w swoich serwisach funkcje oferowane przez serwisy społecznościowe (np. przyciski „Lubię to”) oraz przekazuje wybrane dane Użytkowania operatorom tych serwisów. Prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku zwiększenie atrakcyjności Serwisu SUPERMEDIA.

 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. SUPERMEDIA może udostępnić dane osobowe Użytkowników, wyłącznie w przypadku, gdy posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa (np. policji, prokuraturze, poszczególnym urzędom), lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez SUPERMEDIA (np. podmiotom świadczącym usługi na rzecz SUPERMEDIA).

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa,
  w szczególności, kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów SUPERMEDIA lub praw innych Użytkowników.

 1. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, które realizują usługi na rzecz SUPERMEDIA (w tym, w celu dostarczania usług Użytkownikom), jak: dostawcy usług IT, podwykonawcy usług SUPERMEDIA, podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii
  w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe, kancelarie prawne, kancelarie windykacyjne. W takich przypadkach SUPERMEDIA zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przez dostępem osób nieuprawnionych.

 1. Dostęp do danych mają także upoważnieni pracownicy i współpracownicy SUPERMEDIA, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z realizacją swoich obowiązków służbowych.

 1. SUPERMEDIA nie przekazuje danych Użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacjom międzynarodowym, o ile obowiązek taki nie wynika
  z przepisów prawa.

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez SUPERMEDIA.

 1. Prawo dostępu do danych osobowych.

SUPERMEDIA na wniosek Użytkownika poinformuje jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych.

 1. Prawo do sprostowania danych osobowych.

W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od SUPERMEDIA ich sprostowania lub uzupełnienia.

 1. Prawo do usunięcia danych osobowych.

W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od SUPERMEDIA usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez SUPERMEDIA (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez SUPERMEDIA).

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik może żądać od SUPERMEDIA czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania SUPERMEDIA nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych.

 1. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych.

W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez SUPERMEDIA w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność
z prawem przetwarzania przez SUPERMEDIA danych Użytkownika, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez SUPERMEDIA jego danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, kiedy:

 1. SUPERMEDIA przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie własnego prawnie uzasadnionego interesu lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika;
 2. dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego;
 • przetwarzanie danych osobowych obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie.

 1. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych realizowanym przez SUPERMEDIA.

 1. Użytkownik może wykonywać swoje uprawnienia wysyłając odpowiednią prośbę drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@supermedia.pl, lub pisemnie na adres: Supermedia Sp. z o.o. ul. Kamionkowa 45, 03-812 Warszawa.

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w związku z koniecznością realizacji umowy, dane będą przetwarzane przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy.

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzane są do czasu wycofania tej zgody, nie dłużej jednak niż jest to niezbędne dla realizacji określonego celu.

 1. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora, dane są przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu, jednakże nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu.

 1. SUPERMEDIA przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz przez czas wymagany przepisami prawa (np. 5 lat od końca roku podatkowego w związku z przepisami podatkowymi). Po tym czasie dane będą usuwane lub mogą być anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

 1. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez SUPERMEDIA roszczeń w stosunku do Użytkowników.

 1. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest konieczność realizacji umowy, dane będą przetwarzane przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy.

 1. Dane przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzane są do czasu wycofania tej zgody. Jeśli podstawą jest uzasadniony interes administratora, dane są przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu.

 • WYKORZYSTYWANIE „COOKIES” PRZEZ SUPERMEDIA

 1. Pliki „cookies”

 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 • W Serwisach stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”.

 • Pliki „cookies” są to pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika. Za ich pomocą dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, preferencjach i aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Za pośrednictwem plików „cookies” nie są zbierane informacje umożliwiające bezpośrednią identyfikację Użytkownika, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu.

 • Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisu - nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

 1. Cele wykorzystania „cookies”

 • SUPERMEDIA wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:
 1. dokonywanie uwierzytelniania Użytkownika oraz umożliwienie logowania do konta Użytkownika;
 2. dostosowywanie usług do preferencji Użytkowników poprzez zapisywanie informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych Użytkownika;
 3. prowadzenia analiz i badań wydajności Serwisu SUPERMEDIA oraz sposobów korzystania z Serwisu przez Użytkowników;
 4. zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu SUPERMEDIA poprzez zapobieganie nadużyciom oraz wyciekom danych;
 5. prowadzenia działań marketingowych i przekazywania Użytkownikom reklam dostosowanych do ich preferencji w Serwisie SUPERMEDIA oraz w Internecie.

 1. Rodzaje plików „cookies”
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies).

 • Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 • "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 1. Zarządzanie plikami „cookies”

 • Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

 • Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 • Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i jednoczesne korzystanie z Serwisów oznacza zgodę Użytkownika na umieszczanie i odczytywanie plików cookies i wykorzystanie podobnych technologii przez SUPERMEDIA na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

 • Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa.

 1. Usuwanie, wyłączanie przechowywania, przywracanie przechowywania plików „cookies”

 • Sposób zmiany ustawień plików „cookies” może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików „cookies” znajdują się
  w zakładce "Pomoc" w każdej przeglądarce internetowej.

 • W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności:

Google Chrome
Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie „cookies”.

Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";
 • kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;
 • wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";
 • wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".

Microsoft Internet Explorer


Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików „cookies”, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności.

Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
 • wybrać zakładkę "Prywatność";
 • za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje „cookies” całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich „cookies”)
 • lub:
 • kliknąć przycisk "Zaawansowane" i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Witryny"
  i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Mozilla Firefox

Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików „cookies”.

Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";
 • następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki"
  i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Opera


Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików „cookies”.

Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Safari


Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików „cookies”.

Aby zmienić ustawienia należy:

 • w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
 • kliknąć ikonę "Prywatność";
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły"
  i wybrać własne ustawienia dla witryn.

Pliki cookies w programie Adobe Flash Player


Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje "na żywo"), programów takich, jak np. gry internetowe (w które można grać
w przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy.

Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików „cookies”.

Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.html

 1. Aby wyczyścić dane z aplikacji mobilnych, w zależności od systemu, jaki jest zainstalowany na urządzeniu mobilnym, należy:

 • W przypadku systemu Android: wejść w Ustawienia, przejść do Aplikacji, wyszukać daną aplikację, wybrać Pamięć oraz wybrać opcję "Wyczyść dane";
 • W przypadku systemu iOS: nie jest możliwe na czyszczenie danych aplikacji. Jedynym rozwiązaniem jest usunięcie i ponowne zainstalowanie aplikacji.

 1. Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 1. Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców, partnerów oraz podmiotów trzecich (np. Facebook, Twitter, Google itp.).

 1. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 1. Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są
  z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez RODO i polskie prawo. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

 1. SUPERMEDIA zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Korespondencja oraz inne treści są objęte tajemnicą telekomunikacyjną. Bez Państwa zgody lub wniosku uprawnionego organu nie udzielamy dostępu, ani nie przekazujemy treści.

 1. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowanie opcji „wyloguj się” po zakończeniu korzystania z treści i usług oferowanych przez nasze serwisy.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI

 1. Usługi SUPERMEDIA oferowane w ramach Serwisu skierowane są do osób, które ukończyły 18 lat. W związku z tym SUPERMEDIA nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.
 2. W przypadku powzięcia wiadomości o tym, że SUPERMEDIA przetwarza dane osobowe osób poniżej 18 roku życia bez zgody opiekunów prawnych, podjęte zostaną odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych.

 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. W stopce Serwisu administrator zamieszcza aktualną treść polityki prywatności.
 2. Treść polityki może ulec zmianie. Po każdej zmianie, nowa wersja polityki będzie publikowana
  w Serwisie SUPERMEDIA.

Polityka prywatności.pdf

Na inspektora ochrony danych wyznaczony został Pan Jan Lancmański. Dane kontaktowe: iod@supermedia.pl

Polityka prywatności
Akceptacja polityki prywatności jest wymagana w celu złożenia zamówienia.
Opłaty miesięczne
Suma opłat miesięcznych
0
Opłaty jednorazowe
Suma opłat jednorazowych
0
Aby przejść dalej wybierz router
Usunięto z zamówienia
Dodano do zamówienia
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
logotyp supermedia
Wybierz router aby przejść dalej
Dane osobowe
*Dane posłużą do przygotowania draftu umowy oraz umówieniu terminu instalacji, wypełnienie formularza nie wiąże się z zawarciem umowy, umowa podpisywana jest w dniu instalacji usługi.
Imię*
Nazwisko*
Numer telefonu*
E-mail (e-faktury)*
Czy chcesz aby umowa była na firmę?
Czy w dniu instalacji będzie ta sama osoba co na umowie?
Dane kontaktowe do umówienia terminu instalacji
Dane posłużą do kontaktu w celu umówienia terminu instalacji usługi.
Czy dane kontaktowe do umówienia instalacji są takie same jak powyżej?
Adres instalacji
Podaj adres na którym mają być świadczone usługi.
Ulica*
Numer budynku*
Numer mieszkania*
Miasto:*
Kod pocztowy*
Czy korzystasz z usług Supermedia na tym adresie?
Adres korespondencyjny
Podaj adres na którym mają być wysyłane korespondencje/adres zameldowania.
Czy adres korespondencyjny jest taki sami jak podany powyżej?

Polityka prywatności
SUPERMEDIA SP. Z O.O.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SUPERMEDIA SP. Z O.O.

         

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników naszych usług oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, SUPERMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „SUPERMEDIA”), publikuje niniejszy dokument (dalej „Polityka Prywatności”), w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki przetwarzane i zabezpieczane są dane pozyskiwane od Użytkowników serwisu SUPERMEDIA – supermedia.pl (dalej „Serwis”) w czasie korzystania przez nich z Serwisu lub korzystania z innych usług SUPERMEDIA.

 1. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich Użytkowników usług SUPERMEDIA, a także wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe oraz korzystających z naszych aplikacji mobilnych, którzy mogą, ale nie muszą być abonentami naszych usług.

 1. Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu lub dokonaniem rejestracji, powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Serwisu, którego administratorem jest SUPERMEDIA. SUPERMEDIA nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisie, umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest SUPERMEDIA.

 1. W przypadku, gdy produkty i usługi zawierają linki do stron internetowych innych spółek
  i oferowanych przez nie usług, spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest spółka SUPERMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 13/15 (00-075) Warszawa (adres do korespondencji:
  Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029537, NIP: 9570549503, REGON: 191304677, z kapitałem zakładowym w wysokości: 6.056.000,00 PLN (opłaconym w całości).

 1. SUPERMEDIA przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

 1. Pytania, wnioski i uwagi dotyczące zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez SUPERMEDIA należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@supermedia.pl, lub pisemnie na adres: Supermedia Sp. z o.o. ul. Kamionkowa 45, 03-812 Warszawa.

 • DANE ZBIERANE PRZEZ SUPERMEDIA

 1. SUPERMEDIA umożliwia korzystanie z Serwisu bez konieczności dokonywania rejestracji lub logowania oraz podawania przez Użytkownika żadnych danych osobowych. Podczas korzystania z Serwisu SUPERMEDIA nie gromadzi żadnych danych osobowych, z wyjątkiem informacji przesyłanych przez przeglądarkę, które są niezbędne dla zapewnienia technicznego dostępu do Serwisu. Takie informacje obejmują:
 • adres IP,
 • datę i godzinę zapytania,
 • treść zapytania (domena Serwisu),
 • domenę strony internetowej, z której pochodzi zapytanie,
 • typ, język i wersję przeglądarki,
 • rodzaj i wersję systemu operacyjnego,
 • dane techniczne urządzenia końcowego (np. komputera, telefonu).

Powyższe dane, zawarte w tzw. logach systemowych, wykorzystywane są przez SUPERMEDIA do udoskonalania Serwisu, dostosowywania go do potrzeb Użytkowników oraz bardziej efektywnego usuwania wykrytych nieprawidłowości działania Serwisu. Informacje te pozwalają także zarządzać właściwościami serwerów, aby spełniać wymogi dotyczące wolumenów. Informacje te nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika.

 1. SUPERMEDIA w celu świadczenia usług i dostarczania produktów wykonuje następujące
  działania: zarządzanie siecią, zapewnienie wsparcia technicznego, czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umowy abonenckiej, w tym obsługi abonentów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, w tym dokonywanie oceny wiarygodności płatniczej, kontrolę jakości usług, oferowania produktów i usług,prowadzenie konkursów związanych z promocją usług i produktó

 1. SUPERMEDIA w związku ze świadczeniem usług lub dostarczaniem produktów może przetwarzać następujące dane:
 • dane kontaktowe;
 • Informacje o koncie abonenckim;
 • dane telewizyjne;
 • dane telefoniczne;
 • dane internetowe;
 • dane pozyskane w punktach sprzedaży;
 • dane pochodzące z aplikacji w menu usługi telewizyjnej;
 • dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez naszych stron;
  i aplikacji internetowych;
 • dane dot. usługi poczty elektronicznej.

 1. SUPERMEDIA zbiera dane Użytkownika podczas rejestracji - zakładania konta klienta
  w Serwisie w związku ze sprzedażą produktów lub świadczeniem usług SUPERMEDIA. W celu realizacji zamówionych produktów lub usług SUPERMEDIA oferowanych za pośrednictwem Serwisu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić realizację lub korzystanie z niektórych usług.

 1. W trakcie rejestracji SUPERMEDIA poinformuje Użytkownika, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do realizacji sprzedaży produktów lub usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji.

 1. Dodatkowo SUPERMEDIA może przetwarzać dane osobowe Użytkowników podczas ich korzystania lub interakcji z Serwisem (np. w wyniku przesłania informacji przez formularz interaktywny).

 1. W przypadku korzystania z aplikacji mobilnych SUPERMEDIA, mogą być gromadzone dane takie jak: informacje o urządzeniu używanym do uzyskania dostępu do danej aplikacji, w tym identyfikator urządzenia mobilnego, identyfikator użytkownika (User ID), typ i wersja programu operacyjnego, a także inne dane (w zależności od zgód wyrażonych przez Użytkownika).

 1. SUPERMEDIA może także przetwarzać inne dane przekazane przez Użytkownika, jeśli jest to niezbędne do wykonania zawartych umów i świadczenia usług, kontaktu i odpowiedzi na pytania Użytkownika.

 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

SUPERMEDIA może przetwarzać dane osobowe Użytkowników z wykorzystaniem następujących podstaw prawnych opisanych w RODO.

 1. Zgoda

W przypadkach, w których Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź kiedy Użytkownik samodzielnie i dobrowolnie udostępnia SUPERMEDIA swoje dane osobowe (np. wypełnienie nieobowiązkowego pola formularza) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne. Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Zgoda Użytkownika jest zbierana w celu udostępniania przez SUPERMEDIA danych elektronicznych zbieranych automatycznie za pośrednictwem plików cookies oraz przetwarzania tych danych przez SUPERMEDIA w celu profilowania oraz wyświetlania spersonalizowanych reklam w Serwisie oraz poza nim.

 1. Realizacja umowy

SUPERMEDIA może przetwarzać dane osobowe Użytkownika być również ze względu na konieczność zrealizowania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży produktów lub świadczenia usług.

W przypadku założenia konta w Serwisie lub korzystania z innych usług SUPERMEDIA, za pośrednictwem Serwisu lub aplikacji mobilnej, Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, natomiast dane osobowe niezbędne dla realizacji takich usług przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 1. Obowiązek prawny

SUPERMEDIA może przetwarzać dane Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ze względu na konieczność realizacji obowiązków prawnych. Obejmuje to sytuacje, w których przechowywane muszą być dane np. wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych.

 1. Prawnie uzasadniony interes

SUPERMEDIA może przetwarzać dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez SUPERMEDIA.

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SUPERMEDIA może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. W takiej sytuacji uzasadnione jest dostosowanie treści marketingowych do zainteresowań Użytkowników.

Na tej samej podstawie SUPERMEDIA może przetwarzać dane osobowe w celu prowadzenia analizy dotyczącej sprzedaży produktów i korzystania z usług SUPERMEDIA. Uzasadniony interes stanowi ulepszanie usług SUPERMEDIA.

SUPERMEDIA może także przetwarzać dane osobowe dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych. Interes SUPERMEDIA w tym przypadku stanowi konieczność ochrony własnych praw.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług i systemów informatycznych, bezpieczeństwa sesji oraz wykrywania nadużyć w Serwisie, w oparciu o prawnie uzasadniony interes mogą być także przetwarzane dane dotyczące Użytkownika, w szczególności logi systemowe.

W ramach prawnie uzasadnionego interesu, SUPERMEDIA udostępnia także w swoich serwisach funkcje oferowane przez serwisy społecznościowe (np. przyciski „Lubię to”) oraz przekazuje wybrane dane Użytkowania operatorom tych serwisów. Prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku zwiększenie atrakcyjności Serwisu SUPERMEDIA.

 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. SUPERMEDIA może udostępnić dane osobowe Użytkowników, wyłącznie w przypadku, gdy posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa (np. policji, prokuraturze, poszczególnym urzędom), lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez SUPERMEDIA (np. podmiotom świadczącym usługi na rzecz SUPERMEDIA).

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa,
  w szczególności, kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów SUPERMEDIA lub praw innych Użytkowników.

 1. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, które realizują usługi na rzecz SUPERMEDIA (w tym, w celu dostarczania usług Użytkownikom), jak: dostawcy usług IT, podwykonawcy usług SUPERMEDIA, podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii
  w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe, kancelarie prawne, kancelarie windykacyjne. W takich przypadkach SUPERMEDIA zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przez dostępem osób nieuprawnionych.

 1. Dostęp do danych mają także upoważnieni pracownicy i współpracownicy SUPERMEDIA, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z realizacją swoich obowiązków służbowych.

 1. SUPERMEDIA nie przekazuje danych Użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacjom międzynarodowym, o ile obowiązek taki nie wynika
  z przepisów prawa.

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez SUPERMEDIA.

 1. Prawo dostępu do danych osobowych.

SUPERMEDIA na wniosek Użytkownika poinformuje jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych.

 1. Prawo do sprostowania danych osobowych.

W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od SUPERMEDIA ich sprostowania lub uzupełnienia.

 1. Prawo do usunięcia danych osobowych.

W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od SUPERMEDIA usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez SUPERMEDIA (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez SUPERMEDIA).

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik może żądać od SUPERMEDIA czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania SUPERMEDIA nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych.

 1. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych.

W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez SUPERMEDIA w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność
z prawem przetwarzania przez SUPERMEDIA danych Użytkownika, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez SUPERMEDIA jego danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, kiedy:

 1. SUPERMEDIA przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie własnego prawnie uzasadnionego interesu lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika;
 2. dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego;
 • przetwarzanie danych osobowych obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie.

 1. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych realizowanym przez SUPERMEDIA.

 1. Użytkownik może wykonywać swoje uprawnienia wysyłając odpowiednią prośbę drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@supermedia.pl, lub pisemnie na adres: Supermedia Sp. z o.o. ul. Kamionkowa 45, 03-812 Warszawa.

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w związku z koniecznością realizacji umowy, dane będą przetwarzane przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy.

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzane są do czasu wycofania tej zgody, nie dłużej jednak niż jest to niezbędne dla realizacji określonego celu.

 1. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora, dane są przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu, jednakże nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu.

 1. SUPERMEDIA przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz przez czas wymagany przepisami prawa (np. 5 lat od końca roku podatkowego w związku z przepisami podatkowymi). Po tym czasie dane będą usuwane lub mogą być anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

 1. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez SUPERMEDIA roszczeń w stosunku do Użytkowników.

 1. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest konieczność realizacji umowy, dane będą przetwarzane przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy.

 1. Dane przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzane są do czasu wycofania tej zgody. Jeśli podstawą jest uzasadniony interes administratora, dane są przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu.

 • WYKORZYSTYWANIE „COOKIES” PRZEZ SUPERMEDIA

 1. Pliki „cookies”

 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 • W Serwisach stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”.

 • Pliki „cookies” są to pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika. Za ich pomocą dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, preferencjach i aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Za pośrednictwem plików „cookies” nie są zbierane informacje umożliwiające bezpośrednią identyfikację Użytkownika, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu.

 • Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisu - nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

 1. Cele wykorzystania „cookies”

 • SUPERMEDIA wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:
 1. dokonywanie uwierzytelniania Użytkownika oraz umożliwienie logowania do konta Użytkownika;
 2. dostosowywanie usług do preferencji Użytkowników poprzez zapisywanie informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych Użytkownika;
 3. prowadzenia analiz i badań wydajności Serwisu SUPERMEDIA oraz sposobów korzystania z Serwisu przez Użytkowników;
 4. zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu SUPERMEDIA poprzez zapobieganie nadużyciom oraz wyciekom danych;
 5. prowadzenia działań marketingowych i przekazywania Użytkownikom reklam dostosowanych do ich preferencji w Serwisie SUPERMEDIA oraz w Internecie.

 1. Rodzaje plików „cookies”
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies).

 • Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 • "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 1. Zarządzanie plikami „cookies”

 • Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

 • Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 • Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i jednoczesne korzystanie z Serwisów oznacza zgodę Użytkownika na umieszczanie i odczytywanie plików cookies i wykorzystanie podobnych technologii przez SUPERMEDIA na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

 • Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa.

 1. Usuwanie, wyłączanie przechowywania, przywracanie przechowywania plików „cookies”

 • Sposób zmiany ustawień plików „cookies” może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików „cookies” znajdują się
  w zakładce "Pomoc" w każdej przeglądarce internetowej.

 • W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności:

Google Chrome
Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie „cookies”.

Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";
 • kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;
 • wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";
 • wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".

Microsoft Internet Explorer


Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików „cookies”, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności.

Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
 • wybrać zakładkę "Prywatność";
 • za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje „cookies” całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich „cookies”)
 • lub:
 • kliknąć przycisk "Zaawansowane" i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Witryny"
  i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Mozilla Firefox

Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików „cookies”.

Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";
 • następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki"
  i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Opera


Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików „cookies”.

Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

Safari


Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików „cookies”.

Aby zmienić ustawienia należy:

 • w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
 • kliknąć ikonę "Prywatność";
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły"
  i wybrać własne ustawienia dla witryn.

Pliki cookies w programie Adobe Flash Player


Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje "na żywo"), programów takich, jak np. gry internetowe (w które można grać
w przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy.

Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików „cookies”.

Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.html

 1. Aby wyczyścić dane z aplikacji mobilnych, w zależności od systemu, jaki jest zainstalowany na urządzeniu mobilnym, należy:

 • W przypadku systemu Android: wejść w Ustawienia, przejść do Aplikacji, wyszukać daną aplikację, wybrać Pamięć oraz wybrać opcję "Wyczyść dane";
 • W przypadku systemu iOS: nie jest możliwe na czyszczenie danych aplikacji. Jedynym rozwiązaniem jest usunięcie i ponowne zainstalowanie aplikacji.

 1. Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 1. Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców, partnerów oraz podmiotów trzecich (np. Facebook, Twitter, Google itp.).

 1. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 1. Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są
  z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez RODO i polskie prawo. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

 1. SUPERMEDIA zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Korespondencja oraz inne treści są objęte tajemnicą telekomunikacyjną. Bez Państwa zgody lub wniosku uprawnionego organu nie udzielamy dostępu, ani nie przekazujemy treści.

 1. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowanie opcji „wyloguj się” po zakończeniu korzystania z treści i usług oferowanych przez nasze serwisy.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI

 1. Usługi SUPERMEDIA oferowane w ramach Serwisu skierowane są do osób, które ukończyły 18 lat. W związku z tym SUPERMEDIA nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.
 2. W przypadku powzięcia wiadomości o tym, że SUPERMEDIA przetwarza dane osobowe osób poniżej 18 roku życia bez zgody opiekunów prawnych, podjęte zostaną odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych.

 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. W stopce Serwisu administrator zamieszcza aktualną treść polityki prywatności.
 2. Treść polityki może ulec zmianie. Po każdej zmianie, nowa wersja polityki będzie publikowana
  w Serwisie SUPERMEDIA.

Polityka prywatności.pdf

Na inspektora ochrony danych wyznaczony został Pan Jan Lancmański. Dane kontaktowe: iod@supermedia.pl

Polityka prywatności
Akceptacja polityki prywatności jest wymagana w celu złożenia zamówienia.
Opłaty miesięczne
Suma opłat miesięcznych
0
Opłaty jednorazowe
Suma opłat jednorazowych
0
Aby przejść dalej wybierz router
Usunięto z zamówienia
Dodano do zamówienia
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Profesjonalny router

Router TP-Link Archer AX55 Pro to jeden z najszybszych, najbezpieczniejszych i najpotężniejszych rozwiązań w świecie domowych punktów dostępowych.

*Wybór routera pro lub pro+ następuje po wybraniu oferty internetu lub pakietu usług z telewizją – wybierz ofertę. Usługa Internet PRO jest dostępna tylko z routerem oferowanym przez Supermedia.
Router Wi-Fi

Szybkość

Wyjątkowo szybka transmisja danych dzięki technologii Wi-Fi 6, oferująca prędkości do 3 Gb/s.

Stabilne Wi-Fi

Silny sygnał Wi-Fi zapewniający stabilne połączenie na przestrzeni całego mieszkania.

Stabilność

Niezawodne połączenie internetowe dzięki zaawansowanemu zarządzaniu pasmem oraz technologii beamforming.

Wydajność

Bez względu na to, jak wiele urządzeń podłączysz do sieci, router utrzyma stabilne połączenie.

Black Weekend 💥

Abonament na internet za 1 zł do końca 2023 roku.

*Promocja nie dotyczy umów bez zobowiązań.

Instalacja światłowodu

bezpośrednio do Twojego mieszkania

Infrastruktura światłowodowa Supermedia jest doprowadzona do Twojego mieszkania na etapie deweloperskim.

01. Zamówienie

Po złożeniu zamówienia skontaktuje się z Tobą technik Supermedia i umówi dogodny termin instalacji.

02. Instalacja usługi

Technik przyjedzie do Twojego mieszkania, podłączy okablowanie i skonfiguruje urządzenia.

03. Podpisanie umowy

Po udanym procesie instalacji, możesz podpisać umowę oraz rozpocząć korzystanie z usługi!

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie mogę sprawdzić czy jestem w zasięgu Supermedia?
Przycisk otwierający i zamykający

Dostępność światłowodu Supermedia jest ograniczona terytorialnie. Sprawdź czy jesteś w naszym zasięgu tutaj.

Jaki jest czas oczekiwania na instalację?
Przycisk otwierający i zamykający

Czas oczekiwania na instalację wynosi 2 dni robocze.

Czy trzeba wiercić w mieszkaniu aby podłączyć światłowód?
Przycisk otwierający i zamykający

Okablowanie, gniazdka oraz peszle, (przez które prowadzone jest okablowanie w podłodze) są przystosowane do naszej infrastruktury już na etapie deweloperskim. Nie ma potrzeby wykonywania żadnych zmian ani wiercenia w mieszkaniu. Jednak istnieją pewne wyjątki, gdy w mieszkaniu dokonano zmian, takich jak przenoszenie gniazdek czy skrzynek teletechnicznych, które mogą utrudnić instalatorowi dostęp do poprowadzenia okablowania. Aby uniknąć takich sytuacji, zalecamy skorzystanie z wstępnej wizyty naszego specjalisty, który przyjedzie na miejsce i pomoże w rozplanowaniu zmian tak, aby nie miały one negatywnego wpływu na instalację światłowodową.

Jaki jest czas na odstąpienie od umowy?
Przycisk otwierający i zamykający

Od umowy można odstąpić w ciągu 14 dni od daty jej podpisania. Dotyczy tylko tych umów, które zostały zawarte na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Czy muszę zapłacić podczas instalacji?
Przycisk otwierający i zamykający

Nie, nie musisz dokonywać płatności podczas instalacji. Wszystkie płatności są dokonywane online. Do 14 dni od dnia montażu otrzymasz e-fakturę. Podczas instalacji otrzymasz również numer abonenta oraz dostęp do Panelu Klienta, gdzie będziesz mógł sprawdzić status płatności oraz uzyskać informacje na temat innych spraw związanych z Twoim kontem.

Wciąż masz pytania?
Wypełnij formularz kontaktowy, skontaktujemy się z Tobą i chętnie pomożemy!

W czym możemy pomóc?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Przycisk zamykający x