Informacja o cookies

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z supermedia.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane na Twoim urządzeniu. Więcej informacji.

Akt o usługach cyfrowych / DSA

Informacja SUPERMEDIA Sp. z o.o. związana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE) (dalej „Akt o usługach cyfrowych”, „DSA”)

Informujemy, że od dnia 17 lutego 2024 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE (Akt o usługach cyfrowych lub DSA), w związku z powyższym SUPERMEDIA Sp. z o.o. informuje, że wyznaczyła punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych, a także z użytkownikami korzystającymi z usług pośrednich w rozumieniu DSA znajduje się on pod adresem e-mail: dsa@supermedia.pl .  Komunikacja w ramach punktu kontaktowego może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

Information of SUPERMEDIA Sp. z o.o. related to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2022/2065 of October 19, 2022 on the single market for digital services and amending Directive 2000/31/EC) (hereinafter "Digital Services Act", "DSA")

We would like to inform you that as of February 17, 2024, the provisions of Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of October 19, 2022 on the Digital Single Market for Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act or DSA) apply, in connection with the above SUPERMEDIA Sp. z o.o. informs that it has designated a point of contact The point of contact for direct communication with Member State authorities, the European Commission and the Digital Services Board, as well as with users of intermediate services within the meaning of the DSA is located at e-mail address:¬ dsa@supermedia.pl.  Communication within the contact point can be conducted in Polish or English.

Kontakt/Contact: dsa@supermedia.pl

Black Weekend 💥

Abonament na internet za 1 zł do końca 2023 roku.

*Promocja nie dotyczy umów bez zobowiązań.