Internet Hosting i kolokacja Usługi głosowe Usługi sieciowe Cloud computing Nasze data center Security & ICT

Administrowanie Systemami Operacyjnymi i Aplikacjami

Dla klientów kolokujących swoje urządzenia w centrum przetwarzania danych SUPERMEDIA proponujemy usługi administracji urządzeniami, systemami operacyjnymi oraz aplikacjami.

W zakres naszych kompetencji wchodzi między innymi:

1. Zaawansowane monitorowanie serwerów, aplikacji wraz z jej elementami składowymi.

Monitorowanie serwerów polega na ciągłym sprawdzaniu dostępności maszyny poprzez ICMP (echo), sprawdzanie zajętości dysków, utylizacji procesora oraz load-u systemowego, W przypadku przekroczenia wartości progowych jesteśmy o tym fakcie natychmiast informowani, dzięki czemu wielokrotnie uniknęliśmy możliwych przestojów.

Monitorowanie aplikacji wraz z jej elementami składowymi polega na testowaniu dostępności aplikacji poprzez wywołanie HTTP, badanie chwilowej ilości procesów serwera HTTP, badanie ilości procesów do bazy danych itd.

2. Analiza pracy poszczególnych podsystemów.

Na bieżąco obserwujemy zachowanie poszczególnych podsystemów oraz zależności pomiędzy nimi. Polega to np. na weryfikacji pamięci oraz czasu procesora potrzebnych pojedynczemu procesowi HTTP.

3. Wdrażanie nowych rozwiązań.

Na bazie analiz jesteśmy w stanie wdrażać nowe rozwiązania mające na celu jak najlepsze wykorzystanie istniejących zasobów.

4. Rzeczywisty czas reakcji mierzony w pojedynczych minutach.

5. Bezpieczeństwo.

Aktualizacje systemów operacyjnych, zabezpieczenia typu firewall,
wewnętrzna polityka zarządzania kontami użytkowników systemowych.

6. Możliwość konsultacji z Działem Administratorów

Zakres administracji systemami jest bardzo szeroki, więc możemy go dostosować indywidualnie do zapotrzebowania i specyfikacji klienta.